Informatievoorziening omwonenden

Hieronder vind je een overzicht van de meeste gestelde vragen aangaande het nieuwbouwplan Kop van Oost.

Algemene vragen voor omwonenden

De wijziging van bestemming is definitief. We zijn sinds 14 juli in verkoop met de woningen van de eerste fase en we zijn volop bezig met het voorbereiden voor het slopen van de eerste panden.

Voor nu staan de sloopwerkzaamheden op de planning voor het derde kwartaal 2022.

Voor nu staat het op de planning om hiermee te starten in de tweede helft van 2022.

Het totale plan bestaat uit ongeveer 120 woningen, dit betreffen grondgebonden woningen en appartementen.

De bouw van de woningen is onderverdeeld in vier fases welke zoveel mogelijk aansluitend aan elkaar worden gebouwd.

Fase 1 bestaat uit 22 grondgebonden woningen aan de zijde van het Twentekanaal en het gemeentehuis. Het betreft drie bouwblokken met ieder zijn eigen karakter.

De start bouw van de woningen is afhankelijk van de procedures, het bouwrijp maken en de verkoop van de woningen.

De bouw van de 1e fase zal ongeveer 10 maanden betreffen.

Aangezien er nog opstallen op de locatie staan, moeten de benodigde onderzoeken nog plaatsvinden. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met omliggende bebouwing bij het bepalen van de fundatie.

De gemeente Lochem wordt eigenaar van het openbaar gebied.

In een bestemmingsplan worden de gebruik- en bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied.

In een beeldkwaliteitsplan wordt beschreven hoe het uiterlijk van een gebouw en de omgeving eruit moet komen te zien.

Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de gemeente Lochem.

Verkeer en parkeren

De aanrijroute van het bouwverkeer zal voor de start van de werkzaamheden op deze site worden gecorrespondeerd.

Indien nodig zullen de benodigde verkeersmaatregelen tijdig worden gecommuniceerd.

Voor dit plan zijn de geldende parkeernormen aangehouden.

Deze zullen zoveel als mogelijk op de bouwlocatie parkeren.

Informatievoorziening

Onderaan deze pagina kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief aangaande de bouw van Kop van Oost.

Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt om je te informeren aangaande Kop van Oost. Nadat het totale project gerealiseerd is, worden jouw gegevens verwijderd. Wens je gedurende deze periode niet meer geïnformeerd te worden dan kun je te allen tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

Als er geen interesse meer is om geïnformeerd te worden over het project Kop van Oost, kan er worden uitgeschreven aan de hand van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of binnen het persoonsgebonden account op de website. Uitschrijven binnen het account gaat via het menu-item 'Mijn inschrijving'.

Nijhuis Bouw B.V. is de projectontwikkelaar van het plan en zal je te woord staan bij vragen. Je kunt mailen naar het adres rijssen@nijhuis.nl of bij urgente vragen kun je bellen naar 0548-53 54 45.

Abonneer op de nieuwsbrief voor omwonenden

Meld je hieronder aan voor de nieuwsbrief voor omwonenden van Kop van Oost. Wij houden je dan op de hoogte aangaande de bouwwerkzaamheden

Gegevens