Informatievoorziening omwonenden

Hieronder vind je een overzicht van de meeste gestelde vragen aangaande het nieuwbouwplan Kop van Oost.

Algemene vragen voor omwonenden

De wijziging van bestemming is definitief. Inmiddels zijn de eerste 22 wonignen gereed en we zijn volop bezig met de ontwikkelingen van de vervolgfasen.

De sloopwerkzaamheden voor fase 3 zijn nagenoeg gereed. Voor de vervolgfasen is de planning nog niet in beeld.
Zodra hier meer over bekend is, zullen wij deze informatie delen.

Volgend op de sloopwerkzaamheden van de verschillende fasen, zal worden gestart met het bouwrijp maken van het betreffende terrein.

Het totale plan bestaat uit ongeveer 120 woningen, dit betreffen grondgebonden woningen en appartementen.

De bouw van de woningen is onderverdeeld in minimaal vier fasen welke zoveel mogelijk aansluitend aan elkaar worden gebouwd.
HIerbij kan het voor komen dat bepaalden fasen worden opgedeeld.

De 22 woningen in Fase 1 zijn als eerst gebouwd. Deze bevinden zich aan de zijde van het Twentekanaal en het gemeentehuis. Het betreft drie bouwblokken met ieder zijn eigen karakter. Daarop volgend zullen we starten met de bouw van 19 woningen aan de kanaalzijde, fase 3.1.

We bouw van de eerste fase is inmiddels gereed. Zodra aan alle opschortende voorwaarden voor de volgende fase is voldaan, zal worden gestart met de bouw van fase 3.1.

De bouw van fase 3.1 zal ongeveer één jaar in beslag nemen.

Na het hebben gedaan van verschillende onderzoeken, is er besloten om op (boor)palen te gaan funderen. Om zo overlast te voorkomen en zo min mogelijk kans te krijgen de omgeving te beschadigingen.

De gemeente Lochem wordt eigenaar van het openbaar gebied.

In een bestemmingsplan worden de gebruik- en bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied.

In een beeldkwaliteitsplan wordt beschreven hoe het uiterlijk van een gebouw en de omgeving eruit moet komen te zien.

Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de gemeente Lochem.

Verkeer en parkeren

In overleg met de gemeente worden de aanrijdroutes bepaald. Rekening houdend met overige werkzaamheden in de gemeente en mogelijke wegafsluitingen.

Indien nodig zullen de benodigde verkeersmaatregelen tijdig worden gecommuniceerd.

Voor dit plan zijn de geldende parkeernormen aangehouden.

Deze zullen zoveel als mogelijk op de bouwlocatie parkeren.

Informatievoorziening

Onderaan deze pagina kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief aangaande de bouw van Kop van Oost.

Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt om je te informeren aangaande Kop van Oost. Nadat het totale project gerealiseerd is, worden jouw gegevens verwijderd. Wens je gedurende deze periode niet meer geïnformeerd te worden dan kun je te allen tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

Als er geen interesse meer is om geïnformeerd te worden over het project Kop van Oost, kan er worden uitgeschreven aan de hand van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of binnen het persoonsgebonden account op de website. Uitschrijven binnen het account gaat via het menu-item 'Mijn inschrijving'.

Nijhuis Bouw B.V. is de projectontwikkelaar van het plan en zal je te woord staan bij vragen. Je kunt mailen naar het adres rijssen@nijhuis.nl of bij urgente vragen kun je bellen naar 0548-53 54 45.

Abonneer op de nieuwsbrief voor omwonenden

Meld je hieronder aan voor de nieuwsbrief voor omwonenden van Kop van Oost. Wij houden je dan op de hoogte aangaande de bouwwerkzaamheden

Gegevens