Vier fases

Kop van Oost is opgedeeld in vier fases; fase 1, fase 2, fase 3 en fase 4 (zie onderstaande afbeelding). Binnen een fase zitten één of meer deelgebieden. Zo ontstaat er een gevarieerd aanbod per fase qua karakter.
Onder Home kun je meer informatie vinden over de deelgebieden.

 

 

Planning

We hopen in het eerste kwartaal van 2022 in verkoop te kunnen met de 1e fase, waarbij de inschatting is dat we in de tweede helft van 2022 kunnen starten met de bouw. We verwachten dat de doorlooptijd van het totale project minimaal vier jaar gaat bedragen.

 

Planningsfactoren

Op dit moment loopt het traject van de bestemmingsplanprocedure en in een latere fase de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Deze procedures kunnen invloed hebben op de verdere planning.