Vier fases

Kop van Oost is opgedeeld in vier fases; fase 1, fase 2, fase 3 en fase 4 (zie onderstaande afbeelding). Binnen een fase zitten één of meer deelgebieden. Zo ontstaat er een gevarieerd aanbod per fase qua karakter. Inmiddels is de bouw van fase 1 gereed.
Onder Home kun je meer informatie vinden over de deelgebieden.

 

 

Planning

We verwachten dat de doorlooptijd van het totale project minimaal vier jaar gaat bedragen.
De eerste 22 woningen zijn gerealiseerd en het vervolg is in ontwikkeling. Binnenkort zal worden gestart met de verkoop van 19 woningen fase 3.1. 
Daarnaast zijn de overige fasen nog volop in ontwikkeling. 

 

Planningsfactoren

Er zijn  verschillende factoren die de planning bepalen, waaronder de procedure met betrekking tot de omgevingsvergunning.
Dergelijke procedures kunnen invloed hebben op de verdere planning. Dit evenals de verschillende opschortende voorwaarden voor verkoop die in de koop- en aannemingsovereenkomst van de betreffende fase zijn opgenomen.